Τα τμήματα μας

Μεταβρεφικό τμήμα(ηλικία: 2-3 χρονών)
Μικρό Προνηπιακό τμήμα(ηλικία:3-4 χρονών)
Προνηπιακό τμήμα(ηλικία:4-5 χρονών)
Νηπιακό τμήμα(ηλικία:5-6 χρονών)

Στο σχολείο μας λειτουργεί τμήμα Νηπιαγωγείου με την προβλεπόμενη άδεια του Υπουργείου Παιδείας.

Το κάθε τμήμα διαθέτει το δικό του ξεχωριστό χώρο διδασκαλίας και δραστηριοτήτων. Όλοι οι χώροι διαθέτουν τον κατάλληλο διάκοσμο και εξοπλισμό ώστε αφενός να εξυπηρετείται η παιδαγωγική διαδικασία και αφετέρου η παραμονή των παιδιών στο σταθμό μας να γίνεται σε ένα ευχάριστο και υγιεινό περιβάλλον.