Απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


Απόφοιτη τμήματος προσχολικής εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


Απόφοιτη ΤΕΙ Νηπιοβρεφοκόμων Αθηνών, Απόφοιτη Ιδιωτικής Σχολής Νηπιοβρεφοκόμων Τελειόφοιτη Δραματικής Σχολής Υπεύθυνη...


Απόφοιτη παιδαγωγικού τμήματος νηπιαγωγών Ιωαννίνων, Yπεύθυνη...


Απόφοιτη Δημοσίου ΙΕΚ Υπεύθυνη...