Απόφοιτη ΤΕΙ Νηπιοβρεφοκόμων Αθηνών, Απόφοιτη Ιδιωτικής Σχολής Νηπιοβρεφοκόμων Τελειόφοιτη Δραματικής Σχολής Υπεύθυνη...


Απόφοιτη παιδαγωγικού τμήματος νηπιαγωγών Ιωαννίνων, Yπεύθυνη...


Απόφοιτη Δημοσίου ΙΕΚ Υπεύθυνη...


Απόφοιτη παιδαγωγικού τμήματος νηπιαγωγών Αθήνας Υπεύθυνη...