Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

 


Tο  πρόγραμμα συναισθηματικής  αγωγής

 

Παιδαγωγικές   δραστηριότητες
Οι δραστηριότητες  καλύπτουν  τις εξής  μαθησιακές περιοχές:

ΠΑΙΔΙ & ΓΛΩΣΣΑ
Γλωσσική εξέλιξη-Παιδική λογοτεχνία .Γνωστική προσέγγιση θεματικών ενοτήτων με χρήση σύγχρονων εποπτικών μέσων. Καλλιέργεια προφορικού λόγου, ασκήσεις φωνολογικής ενημερότητας, ασκήσεις πρώτης ανάγνωσης και γραφής.

ΠΑΙΔΙ & ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Μαθηματικές έννοιες-και εκμάθηση αριθμητικών εννοιών & συμβόλων

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ανθρωπογενές & Φυσικό
Κοινωνικά-Λαογραφικά-Συναισθήματα-.-Υγεία & Υγιεινή-Ιστορικά –Μυθολογία-Αισθητηριακά-Πειράματα-Εργαστήρια εφαρμογών-Περιβαλλοντικά-Οικολογία, κ.ά.

ΠΑΙΔΙ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΕΚΦΡΑΣΗ
Θεατρικά, παιχνίδια ρόλων ,Δραματοποιήσεις, Κουκλοθέατρο, Κινητικά, Εικαστικά, ομαδικά παιχνίδια, Χαλαρωτικά

ΠΑΙΔΙ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Εκμάθηση της σωστής χρήσης του υπολογιστή, προβολή εκπαιδευτικών DVD, Cd-Rom - Eποπτικού υλικού, Ακρόαση εκπαιδευτικών Cd`s, κ.ά.